figure_1 figure_2 figure_3
กระชับสัดส่วนด้วยเทคนิคเฉพาะจาก เอส เมดิคัล คลีนิก
หุ่นสวยผอมเพรียวจะเป็นของคุณได้ง่ายๆด้วยโปรแกรมลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน เทคนิคเฉพาะของ เอส เมดิคัล คลีนิก ซึ่งผสมผสานทรรศนะการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยา แต่จะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Modification) ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนที่ชัดเจน ปลอดภัย และที่สำคัญ
Customized Integrated Weight Management Program

เอส เมดิคัล คลีนิก สามารถจัดโปรแกรมควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Customized Integrated Weight Management Program) โดยมีแพทย์ผู้ดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด คุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของโปรแกรมที่เหมาะกับคุณPersonalized Body Firming Program
เอส เมดิคัล คลีนิก มีเครื่องมือทันสมัยที่ช่วยกระชับสัดส่วน ช่วยเสริมโปรแกรมการลดน้ำหนัก ให้เห็นผล ออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะตัวบุคคลโดยแพทย์เพื่อให้ได้ประสิทธิในการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน