shutterstock_58092325 shutterstock_152815883 Vitality_3วิธีชะลอความแก่ เพื่อคงสุขภาพที่ดี สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และชะลอวัย ด้วยเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (Anti-Aging Medicine) แบบผสมผสาน ของเอส เมดิคัล คลีนิก ดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางแพทย์ตะวันตก ผนวกกับการวัดสมดุลพลังงานด้วยการแพทย์ตะวันออก เอส เมดิคอล คลีนิก ขอเสนอโปรแกรมการตรวจวัดพลังงานควอนตัมของร่างกาย ที่ให้รายละเอียด บอกความเสี่ยงก่อนการเกิดโรค และสามารถบ่งชี้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพ ทำให้สามารถป้องกัน และรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดยเฉพาะ