12

พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติการด้านผิวหนังจากศูนย์การแพทย์ไลออนส์ สุพรรณหงส์ กรุงเทพฯ (พ.ศ.2529-2530)
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติด้านแสงเลเซอร์กับ Prof. Leon Goldman (Father of the Laser), Cincinnati, Ohio, U.S.A. (พ.ศ.2530)
 • รับทุนการศึกษาและฝึกปฏิบัติการด้าน Plastic and Reconstructive Surgery จาก Showa University Hospital, Tokyo, Japan (พ.ศ.2531-2532)
 • ประกาศนียบัตร Biofeedback Therapist by the Neurotherapy and Biofeedback Certification Board (พ.ศ.2547)
 • ประกาศนียบัตร Post-University Education in Anti-Aging Medical Therapeutics by the World Society of Anti-Aging Medicine (พ.ศ.2547-2548)

ประสบการณ์

 • ประธาน World Medical Spa Association
 • กรรมการสมาคมเวชสําอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย
 • คอลัมนิสต์ประจำนิตยสารต่างๆ และวิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่องสุขภาพและความงามให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
dr2

นพ.พัฒนา เต็งอำนวย

การศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ทางด้านชีววิทยาของเซลล์ (Molecular Cell Biology) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า (College of Medicine, University of Florida) พ.ศ. 2541

ประสบการณ์

 • แพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคไต และเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 2 และ เอส เมดิคัล คลินิก
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือ “ตำราคนไม่อยากแก่”
 • ผู้ดำเนินรายการทีวี “คนไม่อยากแก่” ทาง เฮลท์พลัส แชนแนล ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น
 • คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร FHM Thailand
DSC0017-Edit

สมเกียรติ จันทรา

การศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2519
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2522
 • ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษด้านผิวหนัง

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน แผนก Aesthetic injection เอส เมดิคัล คลินิก กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • พ.ศ.2529 Shirakabe Hospital, เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ.2528 American Hospital, เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
Dr.-Pitch_Oa9Hd8SB_05

Dr. Pitch Pisessith

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เกียรตินิยมอันดับ 1 ปริญญาโททางด้านผิวหนัง (ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ ประเทศอังกฤษ

- ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับเลเซอร์ ศัลยศาสตร์ผิวหนัง และ Aesthetic Injection ทั้งในไทย และต่างประเทศ

 

ประสบการณ์

- ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำ เอส เมดิคัล คลินิก

- พศ. 2557 ศึกษาดูงานทางด้านผิวหนังที่ Barnet Hospital, United Kingdom

- ได้รับเชิญให้ความรู้ทางด้านเลเซอร์ผิวหนังประจำนิตยสาร Thailand Makeover