Vitality (anti-aging)

shutterstock_148616246 shutterstock_58092325 Vitality_3

วิธีชะลอความแก่ คืนความหนุ่มสาวให้อยู่คู่กับคุณตราบนานเท่านาน เพื่อคงสุขภาพที่ดี สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และชะลอวัย ด้วยเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (Anti-Aging Medicine) แบบผสมผสานของเอส เมดิคัล คลินิก ดูแลสุขภาพครบวงจรทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางแพทย์ตะวันตก ผนวกกับการวัดสมดุลพลังงานด้วยการแพทย์ตะวันออก
เอส เมดิคัล คลินิก
ขอเสนอโปรแกรมการตรวจวัดพลังงานควอนตัมของร่างกาย ที่ให้รายละเอียดมากกว่า บอกความเสี่ยงก่อนการเกิดโรค และสามารถบ่งชี้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพ ทำให้สามารถป้องกันและรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดยเฉพาะ